Velkommen til årsmøte i BSV:

Saker som medlemmer ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til kathrine.hammerlin@ericsson.com 

Dokumenter til årsmøte: 

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fylle 15 i inneværende år, samt ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Medlemskontingent kan betales her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret