Velkommen til årsmøte i BSV:

  • Dag: Mandag 16. mars 2020
  • Tid: Klokken 18.00
  • Sted: BSV’s lokaler, Rolfbuktsveien 17, 3 etg, 1364 Fornebu

 Saker som medlemmer ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars til kathrine.hammerlin@ericsson.com 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.barumsvommerne.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fylle 15 i inneværende år, samt ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Medlemskontingent kan betales her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret