Kjære alle BSV venner,

Den 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet med hjemmel i smittevernloven § 4-1, andre ledd. Vedtaket gjelder både innendørs og utendørs aktivitet, og det ble spesifikt besluttet å stenge treningssentre og svømmehaller.

Helsedirektoratets vedtak omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF.

Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl. 18:00 og til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Vi i BSV følger lojalt de forbud som myndighetene gir, og har stengt ned vår organiserte idrettsaktivitet i henhold til vedtaket. Våre ansatte som til vanlig står for den organiserte idrettsaktiviteten er permitterte.

Vi ser frem til situasjonen vil gå tilbake til det normale, og myndighetene vil tillate åpning av vår aktivitet.

I mellomtiden ønsker vi dere alt godt i den ekstraordinære situasjonen.

Ta vare på hverandre.

Hilsen

Styret