Hval

hval

Forkunnskaper:
Ingen forkunnskaper nødvendig, men barna må være fyllt 4 år.
Kurset holdes i det lille bassenget og varer i 30 minutter. Foreldre er ikke med i bassenget.
Utrygge Elever kan forvente å måtte bruke god tid for å oppnå målene
Mål med kurs:
• Dykke – kunne holde hodet under vann i 5-10 sekunder
• orientere seg under vann

• Kunne hente gjenstander fra bunn
Hvor lenge er det normalt å være på Hval (gjennomsnitt)?
* 3 måneder (1 gang i uken)