Hva er klubbhåndboka?

Klubbhåndboka skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt for medlemmer å bli kjent med spilleregler og rutiner i klubben.

Håndboka skal sikre kontinuitet i det som er bestemt.Denne boken er et hjelpemiddel for styret, komiteer, utvalg, trenere, dommere, ansatte, foreldre og utøvere. I tillegg til klubbhåndboka har vi også en virksomhetsplan som gir oss en målbeskrivelse for hvor vi skal.