Årsmøtet til BSV nærmer seg. Dato er satt til tirsdag 23. mars, og innkalling til årsmøtet og dokumentene til årsmøtet sendes ut og publiseres på nettsidene.

Valgkomiteen har vært i dialog med daglig leder og sittende styre og jobber for å ferdigstille innstilling til årsmøtet for sammensetning av styre i BSV 2021-22.

Det ser ut til å bli en god kontinuitet med sentrale personer som stiller til gjenvalg. Valgkomiteen vil i tillegg vektlegge å få representasjon fra BSV-triatlon inn i nytt styre.

Om det er noen av klubbens medlemmer som har innspill til valgkomiteen om gode kandidater for styreverv eller til kontrollutvalg, så ta kontakt innen 11. mars.
Valgkomiteen skal gi sin innstilling til årsmøtet senest 15. mars (1 uke før årsmøtet).

For valgkomiteen

Magne K. Svenning
msvenning@gmail.com