Gratis svømming for barnehager – høsten 2020

Påmeldingen for barnehagekurs høsten 2020 er åpnet! Vi har svømmekurs på Hundsund Bad på Fornebu.
Målet med undervisningen er å gjøre barnet tryggere i og ved vann, slik at svømmeferdighetene økes.  Dette gjøres gjennom lekbaserte øvelser. Barna deles opp i små grupper etter nivå. Gruppene undervises av våre erfarne instruktører.

Dere kan velge mellom intensivkurs  eller 10-ukerskurs på Hundsund Bad. Fra høsten 2020 er de fleste kursene satt opp som intensiv. 10-ukerskursene går tirsdag, onsdag og torsdag mellom 09.00 – 11.00. Kursene går på dagtid i barnehagenes åpningstid. Det er ikke åpent for at enkeltbarn melder seg på, kun barnehager.

Vi følger de til enhver gitte anbefalinger fra Bærum kommune og Helsemyndigheter for Korona. Korona smitter ikke i klorvann, men det vil være begrensinger på antall barn på kurs, samt at dere må følge nøye anvisninger fra badevakter i forhold til garderober og dusj. 
Les mer om anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for svømmehaller her

Informasjon om kursene høsten 2020

Alle barnehager kan søke om kurs for deres 4, 5 og 6-åringer. Dere sender inn skjema fra våre hjemmesider. Skriv ned ønsket tid, antall jenter og antall gutter, samt kontaktinfo til barnehagen. Vi strekker oss langt for at alle barnehager skal få kurs når de ønsker det, men kan ikke garantere.
Ved stor pågang vil den barnehagen som har størst behov bli prioritert av barnehagekontoret i Bærum.

Søknadsfrist: 25. august
Vi tar også imot påmeldinger etter 25. august dersom det er ledig kapasitet. Send da en e-post til barnehage@barumsvommerne.no. Vi sender ut fortløpende bekreftelse på plasser fra 5. august.

Refusjon av transportutgifter.

For refusjon av transport trenger vi faktura fra barnehagen eller utfylt refusjonskjema, samt at kvittering for transportkostnader legges ved som fakturagrunnlag.

Vi refunderer inntil 300,- per barn. Dersom det er barnehager som har transportkostnader utover 300,- kan disse refunderes dersom det er transportpenger igjen.