Gratis svømming for barnehager – våren 2020

Påmeldingen for barnehagekurs våren 2020 er åpnet! Vi har svømmekurs på Martina Hansens hospital på Dønski og på Hundsund Bad på Fornebu.
Målet med undervisningen er å gjøre barnet tryggere i og ved vann, slik at svømmeferdighetene økes.  Dette gjøres gjennom lekbaserte øvelser. Barna deles opp i små grupper etter nivå. Gruppene undervises av våre erfarne instruktører.

Dere kan velge mellom intensivkurs  eller 10-ukerskurs på Hundsund Bad, samt 10-ukers kurs fra januar – mars eller april til juni på Martina Hansen, . Kursene går på dagtid i barnehagenes åpningstid. Det er ikke åpent for at enkeltbarn melder seg på, kun barnehager.

Informasjon om kursene våren 2020

Alle barnehager kan søke om kurs for deres 4, 5 og 6-åringer. Dere sender inn skjema fra våre hjemmesider. Skriv ned ønsket tid, antall jenter og antall gutter, samt kontaktinfo til barnehagen. Vi garanterer ikke at dere får kurs på ønsket tidspunkt, men strekker oss langt for at alle skal få kurs på ønsket dag/ intensivkurs. Dersom du ønsker intensivkurs blir disse ofte raskt fulle, og vi anbefaler at du søker tidlig.
Ved stor pågang vil den barnehagen som har størst behov bli prioritert av barnehagekontoret i Bærum.

Søknadsfrist: 07. januar 2020
Vi tar også imot påmeldinger etter 7. januar dersom det er ledig kapasitet. Send da en e-post til barnehage@barumsvommerne.no.

Refusjon av transportutgifter.

For refusjon av transport trenger vi faktura fra barnehagen eller utfylt refusjonskjema, samt at kvittering for transportkostnader legges ved som fakturagrunnlag.

Vi refunderer inntil 300,- per barn. Dersom det er barnehager som har transportkostnader utover 300,- kan disse refunderes dersom det er transportpenger igjen.