Gratis svømming for barnehager – våren 2021

Svømmekurs for barnehager på Hundsund bad er fulle. Dersom dere en en barnehage som ønsker kurs for under 5 barn, så kan dere ta kontakt med oss på barnehage@barumsvommerne.no. Det er mulig vi kan få plass til dere på kurs med andre små barnehager. Dere bruker da egne garderober og har egen instruktør.

Vi følger de til enhver gitte smittevernsregler for Bærum kommune. Korona smitter ikke i klorvann. Det er begrensinger på antall barn, samt at dere må følge nøye anvisninger fra badevakter i forhold til garderober og dusj. Egen info sendes i forkant av kurset.

Informasjon om kursene våren 2021