Fritak av økonomiske årsaker

Det  finnes ulike støtteordninger som skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne:

  1. Bærum kommune har mulighet til å gi ut fritidsstipend til barn fra familier med lav økonomisk evne. Det er klubben som søker i samarbeid med foresatte. Ta kontakt med hege@barumsvommerne.no, dersom dere ønsker mer informasjon.
  2.  Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
  3. Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer. https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden/
  4.  Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.
  5. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med din trener,  eventuelt daglig leder på epost (johan@barumsvommerne.no)