Forsikringer for barn og unge i treningsgrupper

Klubben har egen ansvarforsikring gjennom Norges Svømmeforbund som gjelder for de aktiviteter og arrangementer klubben har.

Deltar du på approberte stevner, så tar BSV ut lisens for deg og du er da forsikret via lisensen dette gjelder selv om du er under 12 år). Ved å ha lisens er man forsikret i Gjensidige gjennom Norges Svømmeforbund. Lisensperioden følger kalenderåret. Liseninnehavere får tilgang til Skadetelefonen (telefonbasert rådgivingstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin) på tlf: 02033. Forsikringen dekker belastningsskader.

Les mer om ordningen her: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/forsikringer/

I tillegg har vi egen ulykkesforsikring som dekker utøvere som går i breddegruppene og som er over 13 år. Ta kontakt med post@barumsvommerne.no dersom du har spørsmål om ordningen.