Forsikring for unge opp til 12 år

For barn til og med 12 år som er medlem i en klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund gjelder Barneidrettsforsikringen. Denne gjelder også for trener, lagledere og dommere som bistår i gjennomføring av aktiviteten. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/