Forsikring for frivillige

Vi har også egen forsikring på klubbens frivillige som stiller opp på stevner og andre arrangementer. I tillegg kommer forsikring av ansatte, it-ustyr og egen underslagsforsikring for de personer som disponerer klubbens konto.