Det blir foreldremøte til alle grupper på Hundsund Ungdomskole tirsdag 27.8 fra kl. 18:

  • 18.00 – 19.00 – felles informasjon
  • 19.00 – 19.30 – gruppevise samlinger med trener