StevnerBærumsvømmerne betaler lisens til NSF for alle konkurranseutøvere i klubben. Sesongen 2023 er kostnaden kr 600,- pr utøver over 12 år og kr 200,- pr utøver under 12 år. Les mer ang lisens her: Startlisens NSF

Bærumsvømmerne betaler også deler av startavgiften for alle utøvere som deltar på stevner. Hver start koster kr 100/øvelse pr utøver og kr 200/lag-start. Avhengig av antall dager stevnet går over, tilkommer det egenandeler.

Egenandeler når stevnet går over en eller flere dager (ikke innberegnet overnatting, mat etc) er:

  • 1 dag: kr 300,-
  • 2-dager: kr 400,-
  • 3-dager: kr 500,-

Egenandeler – Senior-NM/ Junior-NMVed Senior-NM/Junior-NM etterstreber Bærumsvømmerne å dekke noe av kostnaden ved deltakelsen under NM dersom utøveren har oppnådd minst to individuelle NM krav. Ved færre enn to krav kan utøveren få delta, men kun mot full egenandel.

Egenandeler – NM Ungdom/ÅM/LÅMØVed NM UM/ÅM og LÅMØ er det alltid egenandeler som vil beregnes ut fra kostnader for overnatting, mat, reise og treners opphold og lønn. Ved færre enn to krav til NM Ungdom må utøveren betale full egenandel for å delta.

For alle andre stevner, treningsleirer og evnt andre aktiviteter gjelder følgende:For å få delta i overnattingsstevner, leirer, nasjonale stevner skal utøveren være godt forberedt. Dette betyr at utøvere som ikke er i form og/eller har trent seriøst ikke kan forvente å få delta. Dette vil også gjelde dersom sykdom har forhindret en utøver i å forberede seg ordentlig. Utøvere som er kvalifisert til et NM/NM UM/ÅM/LÅMØ, men vurderes som for dårlig forberedt, kan likevel få delta mot at de selv dekker alle kostnader. Sportslig leder/hovedtrener/elitetrener avgjør dette i det enkelte tilfellet.

Sponsor/ samarbeidspartner:Dersom du kan skaffe samarbeidspartner til et av våre BSV arrangerte stevner, og/eller sponsor(er) på årsbasis, ta kontakt med daglig leder, Johan Björkegren – johan@barumsvommerne.no. Små og store bidrag mottas med takk. Slike bidrag vil gjøre at vi kan  redusere egenandeler for alle svømmerne våre. Se www.barumsvommerne.no for oversikt over våre samarbeidspartnere.