Stevner/leirer hvor vi reiser bort
Bærumsvømmerne etterstreber å dekke ca 50 % av reelle kostnader på leirer, stevner og andre klubbaserte aktiviteter for alle konkurransesvømmere i klubben.

All sponsing av aktivitet forutsetter at utøvere/foreldre stiller opp på dugnader, arrangementer og som hjelpetrenere ved behov. I dette ligger kostnader til overnatting, reise, mat, startavgifter, svømmelisenser, opphold for trenere og trenerlønninger og forsikringer på stevne (ikke reiseforsikring).

Bærumsvømmerne betaler lisens til NSF for alle konkurranseutøvere i klubben. Sesongen 2019 er kostnad for denne kr 750 for utøvere over 12 år og kr 350 for de under 12 år.
Bærumsvømmerne betaler deler av startavgift for alle utøvere som deltar på stevner. Hver start koster kr 100/øvelse og kr 200/ lag-start. Avhengig av antall dager stevnet går over, tilkommer det egenandeler.

Egenandel når stevnet går over flere dager, ikke innberegnet overnatting, mat etc:

  • 1 dag: 300,-
  • 2-dager: 400,-
  • 3-dager: 500,-

Egenandeler – Senior-NM/ Junior-NM
I utgangspunktet er NM-senior dekket av klubben dersom utøveren har oppnådd minst to individuelle krav. Ved færre enn to krav kan utøveren få delta mot full egenandel.

Egenandeler – NM Ungdom/ ÅM/LÅMØ
Ved UM/ÅM og LÅMØ er det alltid egenandeler som beregnes ut fra kostnader til overnatting, mat, reise og treners opphold og lønn. Ved færre enn to krav må utøveren betale full egenandel for å delta.

For alle stevner og aktiviteter gjelder følgende:
For å få delta i overnattingsstevner, leirer, nasjonale stevner skal utøveren være godt forberedt. Dette betyr at utøvere som ikke er i form eller ikke har trent seriøst ikke kan forvente å få delta. Dette vil også gjelde dersom sykdom har forhindret en utøver i å forberede seg ordentlig. Utøvere som er kvalifisert til et NM/ÅM/LÅMØ, men vurderes som for dårlig forberedt, kan likevel få delta mot at de selv dekker kostnader. Sportslig leder/elitetrener avgjør dette i det enkelte tilfellet.

Sponsor/ samarbeidspartner:
Dersom du kan skaffe samarbeidspartner til et av våre stevner, eller på årsbasis, ta kontakt med daglig leder, Johan Björkegren – johan@barumsvommerne.no. Små og store bidrag mottas med takk. Dette gjør at vi kan minske egenandeler for alle svømmerne våre. Se www.barumsvommerne.no for oversikt over våre samarbeidspartnere.