Vi stuper ut i det nye bassenget på Rud!

Vi stuper ut i det nye bassenget på Rud!

Det er en helt fantastisk følelse, nesten helt uvirkelig, at vi endelig har et 50-metersbasseng i Bærum. Anlegget virker veldig bra, og vi er strålende fornøyde med at vi får lov til å teste ut bassenget før det åpner, sier Elitetrener og Sportslig Leder Sondre Solberg.

I august åpner 50-metershallen på Rud offisielt. Bassenget er klart til bruk, men det gjenstår en del testing frem til åpning.

Elitegruppen vår har trent på Rud fra mandag 26. april, og vil være eneste brukere en stund til. Etter hvert vil flere grupper komme til og få teste bassenget før det altså åpner i august!

Vi sender en stor takk til Bernt Olav Steinland og andre som har gjort dette mulig!