E-postregler

Informasjonsmailer sendes fra trenere og fra administrasjonen. Dette gjøres via e-postlister. Via tryggivann.no sendes det ut informasjon til kursdeltagere.

Når vi sender ut e-poster fra BSV skal adressene stå i blindkopifeltet. Medlemmene plikter å gi trenere og administrasjon beskjed om minst en e-postadresse som fungerer, slik at vi vet at vi får gitt beskjeder.

Vurder hvem du setter på kopi. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.

Ved massemailer bør du skrive kortest mulig, og henvise til lenke på hjemmesiden.

Den viktigste informasjonen bør stå først. Skriv kort og konsist.

Tenk på hvordan teksten kan oppfattes av mottaker. Ikke bruk store bokstaver eller stor skrift, utropstegn eller spmtegn. Dette oppfattes som skriking og at du er sint/ irritert.

Bruk avsnitt for å få mailen lettlest og lett å forstå for mottaker.

Ikke send e-post hvis du er sint og irritert. E-postmeldinger varer lenge og kan videresendes uten av du kan gjøre noe med dette. Meldingene må tåle og bli offentliggjort uansett sammenheng. Er du irritert er det bedre å snakke sammen – ring den det gjelder. Ikke snakk om eller bak – snakk direkte til den personen saken gjelder.