Dugnad

Et idrettslag som BSV er avhengig av at medlemmer og foresatt stiller å frivillig arbeid. I BSV har vi store kostnader til blant annet trenerlønn, i tillegg påløper det store kostnader til Bærum kommune til hallleie i Nadderudhallen og Hundsund Bad under stevner og kurs.

Når alle er med blir det mindre på hver enkelt familie. Alle oppgaver er ikke like store og det forventes ikke at man alltid kan stille opp eller bidra.

Det er likevel en stor forventning om at hver svømmer bidrar når vi arrangerer stevner – være seg rekruttstevner, BSV-cup, Bærum Open eller mesterskap. Hvis man ikke har spesielle ønsker hvor man kan bidra blir man satt opp som på vakter under stevner. Kan du ikke stille er du selv ansvarlig for å finne en erstatter til vakten.

Det er under stevner klubben har størst behov for hjelp av frivillige.

De frivillige oppgavene er:

 • Tidtakeransvarlig
 • Tidtaker på svømmestevner
 • Svømmedommeransvarlig
 • Sekretariat
 • Premieansvarlig
 • Rigge og ryddegruppe
 • Reiseleder (ad hoc)
 • Sponsorutvalg
 • Styreverv
 • Bidra med spesialkompetanse – jus, snekring, revisor, data
 • Velferdskomiteen (mat, drikke, sosial arrangement)
 • Cafekomite (stevner)
 • Stevnekomite (ledelse og planlegging av stevner)
 • Julekalendersalg – loddsalg
 • Søppeldugnad når dette deles ut til oss fra kommunen

I tillegg til dette, kan det være behov for at alle deltar på fellesdugnader. De økonomiske rammene for dugnadsarbeidet gis av klubbens budsjett og overordnede føringer for dugnadsarbeidet vil være gitt fra klubbens styr i tillegg til disse retningslinjene. Julekalendersalg er vedtatt av årsmøte som en dugnad alle treningsgrupper skal delta på.