Dommeransvarlig

Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere (kretsdommere og forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte stevner i Akershus Svømmekrets.

Du kan lese mer om mandatet til Dommeransvarlig her: https://www.barumsvommerne.no/mandat-dommeransvarlig/