Nytt æresmedlem – Tore Dønnum

Nytt æresmedlem – Tore Dønnum

Tore Dønnum er nytt æresmedlem i klubben! Tore var BSVs første styreleder og har lagt ned mange timer i frivillig arbeid til beste for klubbens medlemmer.