BSVs representanter i Bærum Idrettsråd, svømmekretsen, idrettskretsen eller svømmetinget.

BSV ønsker å være representert i fora som er viktige for klubben. Bærum idrettsråd, Akershus Svømmekrets, Viken Idrettskrets og Norges Svømmeforbunds Svømmeting er eksempler på viktige fora for idretten og for klubben.

BSVs representant skal søke å ivareta klubbens interesser i og til det beste for svømmeidretten i de fora han/hun sitter i. Representanten skal fungere som talerør og informasjonskanal mellom BSV og fora.

Du kan lese mer om hva du skal gjøre som representant her: https://www.barumsvommerne.no/mandat-for-moterepsentanter-for-bsv/