Bærumsvømmerne er blitt sertifisert som en av tre Eliteklubber av Norges Svømmeforbund i 2021. Lambertseter og Stavanger svømmeklubb er de to andre klubbene.

Som Eliteklubb, så har vi en klar målsetting om å utvikle utøvere på et høyt internasjonalt nivå, ved å legge til rette for at utøverne får best mulig rammer og oppfølging for å komme så langt de kan.

Grunnprinsipper for en Eliteklubb:

  • Klubben har en forankret sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapp og klubbens sportslige mål
  • Klubben har et sterkt trenerteam som jobber tett og godt sammen
  • Klubben har klare retningslinjer for utøvere og hvordan de skal bidra tilbake til klubben
  • Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor egen organisasjon (OLT, universiteter osv)
  • Aktiv klubbledelse som også er engasjert i utviklingen av norsk svømmeidrett
  • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre eliteklubber, og bistå mindre klubber i nærområdet

Les mer om hva en Eliteklubb er på Norges Svømmeforbunds sider