Vi avlyser BSV-rekrutten fredag 1. mai.

Alle aktiviteter i klubben er avlyst på ubestemt tid, og dette vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av rekruttstevnet fredag 1. mai.  Vi har derfor, med tungt hjerte, valgt å avlyse stevnet. Vi får heller glede oss til neste gang vi kan være samlet for å trene sammen!