Bidrag til sosiale aktiviteter

I BSV er vi opptatt av at alle skal ha det bra og at det sosiale miljøet skal være fritt for mobbing og erting. For å bidra til at alle treningsgrupper har dette,  gir klubben hvert år 3000,- i halvåret til sosiale aktiviteter. Dette gjelder for alle treningsgrupper.

Hver gruppe kan søke om å få refundert penger fra klubben. Er du usikker på hva vi dekker kan du kontakte oss på post@barumsvommerne.no. 

Vi har satt noen føringer for at vi skal dekke utgifter til sosiale aktiviteter for enkeltgrupper:

  • Alle må være invitert –  Alle skal med!
  • Kostnadene må være knyttet til enten sosiale aktiviteter som f.eks bowling, klatring, ski, skøyter, kino, teater etc.
  • Vi dekker også kostnader til mat i forbindelse med samlinger som f.eks innkjøp av felles lunsj, pizza eller restaurantbesøk.
  • Kostnader utover 3000,- dekkes av gruppen selv med fordeling ut til foresatte. Dersom det er barn som ikke kan delta på grunn av økonomi, så kan klubben bidra med sum utover 3000,- for at alle skal få være med.
  • Kostnader som faller utenfor dette må dekkes av den enkelte foresatt.