Vi har hatt mange svømmere i aksjon. Alt fra de yngste konkurransesvømmerne våre, til de eldste elite svømmerne. Det har vært god innsats og mye bra svømming.
Bærum Open hadde ikke vært mulig å arrangere uten hjelp fra foreldre og frivillige. Det ble lagt ned mange timer med innsats fra foreldre og andre for at utøverne skulle få oppleve et fantastisk flott hjemmestevne.
Tusen takk til alle som har stilt opp, uten dere hadde dette ikke vært mulig og fått til!