Årsmøtet

Årsmøtet er Bærumsvømmernes høyeste myndighet, og avholdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtets oppgaver og hvordan innkalling til årsmøtet skjer er beskrevet i BSVs lovnorm.  Årsmøte legger grunnlaget for styrets arbeid og klubbens virksomhet. Alle som ønsker å være med å bestemme hvordan klubben drives og hvilke prioriteringer klubben skal ha, bør stille på årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt medlemskontingent. Foresatte må personlig være medlem for å kunne stemme på årsmøtet.

Protokollen fra årsmøtet sendes til samordnet registrering (Altinn), Idrettsrådet i Bærum kommune, samt Akershus svømmekrets. Protokollen legges også ut på BSVs nettsider i dokumentarkivet.