Arbeidsgiveransvar og ansatt i BSV

BSV har i dag ca 60 ansatte, hvorav ca 12 er fulltidsansatt som trener, instruktør eller administrativt. I tillegg har vi flere frivillige som bidrar inn i klubbens arbeid for barn og unge.

Vi er en profesjonelt drevet klubb med ansatte og har et arbeidsgiveransvar. Dette betyr at vi følger Arbeidsmiljøloven, og denne gjelder for alle ansatte. Ferieloven gjelder for alle arbeidstakere.

Styret i klubben ansetter Daglig Leder, og Daglig Leder er delegert det overordnede personalansvaret fra styret. Det er Daglig Leder som formelt og overordnet utøver arbeidsgivers styringsrett overfor ansatte i klubben, og som ansatte rapporterer til. Daglig Leder kan delegere personalansvar videre til andre mellomledere.

Vi er medlem av Abelia Idrett, en organisasjon under NHO og klubben har ingen tariffavtale. Alle ansatte har arbeidsavtaler som er utformet og godkjente under oppsyn av styret i klubben.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Daglig leder er overordnet ansvarlig for ansatte i klubben.