Norges Svømmeforbund ønsker å vise fram vår idrett og mulighet for opplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelser og planlegger en åpen formiddag på Norges Idrettshøgskole søndag 4. september fra kl. 10-12.
Målet med dette er altså å få med flere på våre aktiviteter – i klubb. Dvs. at klubbene er med for å informere om sine tilbud og knytte kontakter.
For mer informasjon og påmelding benytt denne linken: