For utøvere over 15 år vil  Thea Langeland fra Antidoping Norge for å snakke om antidoping i idretten.
Foredraget tar for seg de viktigste tingene rundt antidoping i idretten, og vi kommer blant annet innom temaer som regelverk, dopinglista, medisinbruk, dopingkontrollen, kosttilskudd, samt motivasjon for bruk og tendenser i og utenfor idretten.

Når: Tirsdag 15.10.2019 fra kl. 18.00 – 19.30 
Sted: Hundsund Ungdomskole
For hvem: utøvere over 15 år fra alle treningsgrupper, foresatte og trenere er også velkomne til å bli med!