Alkohol

  • BSV skal være en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2g).
  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med mindreårige utøvere.
  • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljøet.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. Alkohol skal ikke nytes på tribunene.
  • Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige produkter.