Oddvar Jacobsen (t.v) og Bernt Steinland er tildelt hedertegn fra Akershus svømmekrets. Foto: Helse Sørøst og Budstikka

 

Oddvar Jacobsen og Bernt Steinland hedres av Akershus Svømmekrets for sin imponerende innsats for svømming og svømmeglede! Velfortjent heder og ære – vi gratulerer så masse!
Oddvar blir æresmedlem av kretsen som takk for sin langvarige og brede innsats for svømmesporten. Oddvar var i mange år frivillig i BSV (blant annet som styreleder og i arrangementskomiteen for ViVil-lekene) Han har også en betydelig innsats (over 30 år) som dommer og 12 års arbeid i styret i Akershus svømmekrets.
Diplom gis til Bernt Steinland for hans uvurderlige og utrettelige arbeid for å få på plass svømmeanlegget du i dag kan besøke på Rud. Bernts målrettete innsats, viste kommunen og politikere hvordan man kunne bygge et rimeligere anlegg, som ville komme hele kommunen til glede.