Påmeldinger til stevner

Klubben har gode rutiner for hvordan du melder på svømmere til stevne. Det er viktig at foreldre og svømmere følger rutinene:

 • Trener sender ut invitasjon med svarfrist til sine grupper
 • Påmeldinger til stevner gjøres i medley.no.
  • Gå til stevnet på terminlisten på medley.no
  • Velg administrer påmelding under info om stevnet
  • Klikk av for at du skal delta, trykk lagre
  • Svømmere/ foreldre diskuterer hva svømmer ønsker å svømme og legg inn øvelser i påmeldingen. Dersom du ikke har ønsker legger trener inn øvelser som gruppen skal svømme.
  • Trener ser gjennom ønsker og gjør evt. justeringer. Trener har siste ord på hva svømmer bør delta på og sender inn samlet påmelding fra sin gruppe til trener som er ansvarlig for påmelding.
 • Trenere samler alle påmeldinger fra klubben, legger det inn i riktig format og sender det til arrangør
 • Når trenere/foreldre oppdager feil skal det meldes til oppmann som tar kontakt med arrangør for å ordne opp i dette som talsmann for klubben.
 • Foreldre skal ikke ta kontakt med arrangør for endringer, påmeldinger eller etteranmeldinger. Det skal alltid gå via trener.